Har du besluttet at følge Jesus?

Som en naturlig følge af at tro på Jesus, siger Bibelen at vi skal lade os døbe i vand.
I KBC praktiserer vi troens dåb. Vi tror på, at man først selv må høre om evangeliet, begynde at tro og derefter blive døbt.
Apostlenes Gerninger 18:8
“… også mange af Korinterne hørte og troede og blev døbt…”