VELKOMMEN TIL KBC´S
JULEHJÆLPSANSØGNING

Hvert år hjælper vi økonomisk trængte familier i vores lokal område, start din ansøgning her for at komme i betragtning. 

Julehjælpen uddeles i den lokale kirke KBC i forbindelse med vores Julearrangement Søndag d. 11 December 2022 kl. 10:30

En hyggelig dag for hele familien med Juleshow, Dans om Juletræet, Æbleskiver, Gløgg, Gaveuddeling osv. 

Adressen er Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund

Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte os på info@kbc.dk

Du modtager svar på mail, når alle ansøgninger er gennemgået.
Ansøgningsfrist 9 December 2022

GDPR Samtykke

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke, som det er beskrevet her, kan du desværre ikke søge om at få julehjælp fra KBC i 2022.

Samtykkeerklæring til brug for ansøgning om julehjælp. 

Jeg erklærer hermed, at KBC er bemyndiget til at bruge de data, jeg oplyser i denne ansøgning til at vurdere, om jeg kan få julehjælp fra KBC i julen 2022.  

Adgangen til mine personoplysninger er forbeholdt de medarbejdere, der har behov for de pågældende oplysninger til at udføre deres arbejdsopgaver. 

Jeg er indforstået med, at oplysningerne opbevares elektronisk i KBC´s database. 

KBC sletter mine oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes igen, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Hvis jeg i ansøgningen siger ”ja” til, at KBC kan kontakte mig senere, beholder KBC dog mine kontaktoplysninger til brug for dette. 

Mine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen og databeskyttelsesloven og jeg oplyses nu om at: 

1) KBC i Danmark er dataansvarlig. 
2) Jeg har ret til at få indsigt i de personoplysninger, KBC har registreret om mig, og jeg kan på ethvert tidspunkt rette i disse. Såfremt jeg ønsker dette, kan jeg kontakte: KBC, Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund eller på info@kbc.dk.
3) Jeg kan trække mit samtykke tilbage ved at henvende mig til: KBC, Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund eller på info@kbc.dk. Hvis jeg trækker mit samtykke tilbage, kan det få betydning for, om jeg kan få julehjælp eller ej. 
4) Mener jeg at databeskyttelsesreglerne er overtrådt, har jeg ret til at indgive klage til Datatilsynet på www.Datatilsynet.dk 
5) Retsgrundlaget for behandlingen af mine personoplysninger er artikel 6, stk. 1 (a) (samtykke) i EU’s Persondataforordning. 

Jeg giver samtykke til, at KBC behandler og opbevarer
mine personoplysninger, som det står i beskrivelsen.

Church Online

Connect groups

Join a team

Giving