Visionen for Københavns Bibeltrænings Center

Træne og udruste Guds folk med troens ord, så de kan leve et sejrrigt kristent liv.

Et center og base for vækkelse, bøn og mission.

En kirke for hele familien, der formidler Guds kærlighed og omsorg til alle

Et apostolsk center, med en reformatorisk og profetisk røst til nationerne.

Mission

1.   En lokal menighed. Et arbejdsfællesskab for Københavns Frelse og Danmarks forvandling.

2.   Et resurse center, for vækkelse, til inspiration for lokale menigheder og Kristi legeme.

3.   At bevare høsten, gennem at træne og udruste ved forkyndelse, prædiken og undervisning af Guds ord,

4.   En base for bøn, evangelisation, mission og menighedsplantning.

5.   En oase af Guds kærlighed, som møder alle menneskelige behov

6.   Et medie center

Funktion

At vinde, forankre, træne og sende.

Bliv Medlem